BAB 4 : Raja Muda

Selasa, 3 Februari 2009 at 4:44:00 PTG

DIKAJI OLEH: ABDUL HALIM PUTEH

SINOPSIS

Sang Maniaka, Raja Melaka telah menintahkan Bendahara Paduka Raja dan Temenggung Seri Sarwa Diraja untuk pergi menghadap Sang Sapurba di Bukit Siguntang Mahabiru untuk mendapatkan restu supaya Sang Jaya Nantaka dilantik menjadi Raja Muda Melaka. Dan, permohonan Sang Maniaka itu telah direstui oleh Sang Sapurba.

Setelah Sang Jaya Nantaka menjadi Raja Muda Melaka, Sang Jaya Nantaka akhirnya difitnah yang mana kononya Sang Jaya Nantaka berusaha untuk merampas taktha kerajaan Melaka. Raja Melaka mentahkan Hang Tuah dan Bendahara untuk membunuh Sang Jaya Nantaka tetapi Hang Tuah dan Bendahara tidak melakukannya ada seorang raja dari keinderaan di Tanah Melayu dan raja itu mempunyai empat orang putera. Dan, saudagar kaya itu berharap agar salah seorang dari putera tersebut dijadikan Raja di Benua Keling.

Parmadewan telah bertemu dengan seorang pengail (Sang Jaya Nantaka) di Muara Sungai Melaka. Parmadewan lalu menyatakan hasratnya untuk menjadikan pengail tersebut sebagai Raja di Benua Keling kerana Parmadewan mempunyai firasat yang mengatakan bahawa pengail tersebut merupakan putera raja.

Sang Jaya Nantaka akhirnya bersetuju untuk menjadi Raja di Benua Keling setelah teringat pesan ibunya bahawa suatu hari nanti, dirinya akan menjadi Raja Besar di Benua Keling. Parmedewan membawa Sang Jaya Nantaka pergi mengadap Raja Melaka untuk menyatakan hasratnya. Hasrat Parmadewan telah mendapat restu dari Raja Melaka. Akhirnya, Sang Jaya Nantaka dibawa oleh Pardewan ke Benua Keling.

Dalam perjalanan pulang ke Benua Keling, Parmadewan bertemu dengan kapal China. Menurut Nahkoda China itu, kapal Feringgi hendak menyerang Benua Keling. Parmedewan telah berjaya mengalahkan Angkatan Feringgi di Kuala Nila Pura.

Setelah dilantik menjadi Raja di Benua Keling, baginda telah melantik Parmedewan sebagai Bendahara Mangkubumi. Manakala ketiga-tiga anak Bendahara Mangkubumi iaitu Parmadesa dilantik menjadi Paduka Raja, Pudingga dilantik menjadi Maharaja Indera dan Parmadian dilantik menjadi Maharaja Indera Bongsu.

Sang Jaya Nankata menghantar utusan ke Melaka dan ke Bukit Siguntung Mahabiru untuk memberitahu keadaanya setelah menjadi Raja di Benua Keling.

PERISTIWA PENTING

1. Disebabkan Melaka tidak mempunyai Raja Muda, Raja Melaka telah mentahkan agar Sang Jaya Nankata dijadikan Raja Muda Melaka.

2. Setelah dilantik menjadi Raja Muda, Sang Jaya Nantaka difitnah yang mana kononya ia hendak merampas takhta kerajaaan Melaka.

3. Sang Jaya Nankata menjadi pengail setelah dilucutkan jawatan.

4. Parmadewan dari Benua Keling mempunyai firasat bahawa terdapatnya empat putera berasal dari keinderaan Tanah Melayu.

5. Parmadewan berharap agar salah seorang dari putera tersebut dapat dijadikan Raja di Benua Keling.

6. Parmadewan telah bertemu pengail (Sang Jaya Nantaka) di Muara Sungai Melaka.

7. Sang Jaya Nankata akhirnya bersetuju menjadi Raja di Benua Keling setelah teringat pesan ibunya.

8. Parmedewan telah mendapat restu dari Raja Melaka untuk menjadikan Sang Jaya Nanataka sebagai Raja.

9. Parmedewan telah mengalahkan Angkatan Feringgi di Kuala Nila Pura.

10. Sang Jaya Nantaka telah melantik Parmedewan dan ketiga-tiga anaknya.

11. Sang Jaya Nantaka telah menghantar urusan ke Melaka dank e Bukit Siguntang Mahabiru.

UNSUR-UNUSR PENTING

1. Unsur Fitnah

Sang Jaya Nankata difitnah kononya ia ingin merampas takta Raja Melaka. Dihukum bunuh tetapi Bendahara dan Hang Tuah tidak bersetuju lalu beliau diluncutkan jawatan menjadi Raja Muda Melaka.

2. Perlantikan Raja.

Sang Jaya Nankata telah dilantik mengenai raja di Benua Keling.

3. Perlambangan

Raja Melayu adalah raja yang terunggul (diterima masyarakat) dan mampu memrintah di negeri bukan Melayu dan sebuah negeri yang besar.

WATAK

1. Sang Maniaka (Raja Melaka)

2. Bendahara Paduka Raja

3. Temenggung Seri Sarwan Diraja

4. Sang Sapurba

5. Sang Jaya Nankata

6. Hang Tuah

7. Saudagar Kaya (Bendahara Mangkubumi)

8. Pengail

9. Parmadesa (Paduka Raja)

10. Pundingga (Maharaja Indera)

11. Parmadian (Maharaja Indera Bongsu)

LATAR TEMPAT

1. Melaka

2. Bukit Siguntang Mahabiru

3. Benua Keling

4. Kuala Melaka

5. Kuala Nila Pura

6. Palembang

LATAR MASA

1. Tujuh hari

2. Empat Puluh hari

3. Dua Hari

BAB 3 : Kedatangan Patih Kerma Wijaya dan Perpindahan ke Melaka.

at 4:42:00 PTG

KAJIAN OLEH:  HAJI MOHD. SAFWAN HAJI RAMLI. (u6-3)

SINOPSIS

Selepas neger-negeri taklukan Lasem dimusnahkan oleh Raden Inu Kartapati, Ratu Lasen mengarahkan Patih Kerma Wijaya bersama 7 000 tentera memulihkan kawasan tersebut. Semasa di Pajang, Pati Kerma Wijaya jatuh sakit dan menyuruh panglimanya Kebiru ke Lasim menjemput puterinya, Kem Sumirat ke Pajang. Dalam perjalanan ke Pajang ke Kebiri, Kem Sumirat bertemu Ratu Lasem dan mengahwininya secara paksa. Kem Sumirat tidak dibenarkan dibawa oleh Ke Kebiri ke Pajang.

Apabila Patih Kerma Wijaya mengetahui kejadian tersebut melalui Kebiri, Patih Kerma Wijaya marah kepada Ratu Lasem dari ke Tuban bersama pengikutnya. Dia memberitahu perkara tersebut kepada Sang Agung Aria Tuban. Dia turut menjemput Patih Kerma Wijaya tinggal di Tuban, tetapi dia menolaknya.

Semasa dalam perjalanan pulang, mereka singgah ke Jaya Karta. Patih Kerma Wijaya turut memberitahu hajatnya untuk memperhambakan dirinya kepada Raja Bentan, mereka diterima tinggal di Bentan.

Raden Inu Wira Nantaja datang ke Tanah Melayu mencari saudaranya. Semasa di Tuban, dia telah diberitahu bahawa Patih Kerma Wijaya di Tanah Melayu untuk memperhambakan dirinya. Raja Bentan, Hang Tuah dan Patih Kerma Wijaya menyambut kedatangan Raden Inu Wira Nantaja.

Raden Inu Wira Nantaja, Raja Bentan, Hang Tuah bersama rakan-rakannya, Patih Kerma Wijaya dan Bendahara pergi berbulu di Pulau Ledang. Anjing berbulu Raden Inu Wira Bendahara ditentang oleh pelanduk putih lalu ia ghaib. Maka Bendahara mencadang membina negeri kerana ia petanda baik, ia dinamakan Melaka.

Raden Inu Wira Nantaja pulang ke Daha, manakala Raja Bentan pindah ke Melaka dan tempatnya diganti oleh Tun Utama dan Tun Utama dan Tun Bija Sura.

Peristiwa Penting

 1. Penemuan Melaka, ia berlaku apabila anjing berburu Raden Inu Wijaya Nantaja ditendang pelanduk putih dan ia ghaib.
 2. Patih Kerma Wijaya melarikan diri ke Tanah Melayu dan memperhambakan dirinya kepada Raja Melaka.
 3. Raja Bentan berpindah ke Melaka, kerajaan Bentan telah diserahkan kepada Tun Utama dan Tun Nija Sura.

Watak

 1. Ratu Lasem
 2. Pateh Kerma Wijaya
 3. Raden Inu Kartapati
 4. Kem Sumirat
 5. Kebiri
 6. Sang Agung Aria Turban.
 7. Seri Betara Majapahit
 8. Patih Gajah Mada
 9. Bendahara Paduka Raja
 10. Temenggong Sarwa Diraja
 11. Raden Inu Wira Nantaja
 12. Raden Gakuh Cendera Kirana
 13. Ratu Melayu
 14. Hang Tuah
 15. Kibu NIrang
 16. Raden Ibu Angkuripun
 17. Tun Utama
 18. Tun Bija Sura.

LATAR TEMPAT

 1. Pajang
 2. Tuban
 3. Jayakarta
 4. Bentan
 5. Palembang
 6. Pulau Ledang
 7. Melaka

UNSUR-UNSUR PENTING

 1. Peristiwa Perpindahan/Penghijrahan

-          Pateh Kerma Wijaya dan pengikutnya pindah dari negeri Lasem ke Bentan.

-          Raja Meniaka (Raja Bentan) pindah dari Negeri Bentan ke negeri yang baru dibuka (Melaka).

-          Raden Inu Wira nantaga tinggal di Negeri Bentan sementara sewaktu mencari adiknya Raden Inu Indera Kirana.

 1. Unsur Metos

Pembukaan Negeri Melaka iaitu anjing bukan buruan rombongan Negeri Bentan ditentang oleh pelanduk putih (umpama sebesar Kambing).

 1. Unsur Kemanusiaan

-          Raja Manusia melayan dengan baik tetamunya dan membenarkan Pateh Kerma Wijaya dan Raden Inu tinggal dinegrinya.

-          Ratu Lasem tidak bersifat berperikemanusiaan terhadap menterinya Pateh Kerma Wijaya dengan merampas Puteri Kem Sumirat dijadikan isterinya.